Sztómaviselők jogai

A betegek alapvető jogait az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szabályozza, mely magában foglalja többek között a tájékoztatáshoz való jogot, valamint az önrendelkezéshez való jogot.
A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgal-mazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény alapján a gyógyászati segédeszközt rendelő orvos tájékoztatja a beteget a gyógyászati segédeszközzel való ellátás alternatíváiról, az azonos funkcionális csoportba tartozó gyógyászati segédeszközök beteget terhelő várható költségei közötti különbségekről.
Fentiek figyelembe vételével a betegnek joga van arra, hogy egészségi állapotáról, kezelésének várható lefolyásáról, a beavatkozás várható következményeiről tájékoztatást kapjon annak érdekében, hogy egészségügyi állapotával kapcsolatos döntését annak ismeretében tudja meghozni.


A sztómával élőknek is joguk van az egészségi állapotukra, a számukra elérhető, egyénre szabott egészségügyi ellátásra, ide értve a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati segédeszközökre, valamint az életmódjukra irányuló teljes körű, részletes tájékoztatásra. Ennek keretében:

– joga van megismerni minden eszközgyártó termékét, illetve információt kapni arról, hogy melyek az állapotának megfelelőek és melyek rendelhetők társadalombiztosítási támogatással.

– joga van a szabad eszközválasztáshoz, hogy a számára megfelelő eszközök közül az állapotának, az életvitelének, és elvárásainak legjobban megfelelőt válassza.

– ha elégedetlen egy eszközzel, joga van másik típusra vagy másik gyártó termékére váltani.

– joga van megismerni az életminőségét javító eljárásokat (mint például az irrigálás lehetősége) és a legújabb eszközöket, hogy könnyebbé és biztonságosabbá tehesse mindennapjait.

– jogában áll részletes tájékoztatást, és szükség esetén segítséget kérni a sztóma ápolásával kapcsolatban, így az ápolótermékekre vonatkozóan is.

 

Ha úgy érzi, az ellátás folyamán sérülnek a jogai, kérjen segítséget:

– intézményenként betegjogi képviselőtől